Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

BTB Tours olarak, kişisel bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Politikası, web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya hizmetlerimizi kullandığınızda verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve sakladığımızı ve bilgilerinizi başkalarıyla nasıl paylaştığımızı açıklar. Kişisel verilerinizi geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplamak, depolamak ve paylaşmak için mümkün olan en üst düzeyde güvenlik önlemleri alıyoruz. Verilerinizi nasıl topladığımız ve kullandığımız, bilgilerinizi işleme amaçlarımız, bunları paylaşabileceğimiz taraflar ve bunun yasal dayanağı hakkında size kapsamlı bilgiler sağlamayı amaçlıyoruz. Kişisel bilgilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve hizmetlerimizden memnuniyetinizi de tartışırız.

VERİ DENETLEYİCİSİ

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına uygun olarak korunmaktadır. BTB Tours, “veri sorumlusu” olarak kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde toplar ve işler.

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

– Seyahat rezervasyonu yaptığınızda veya bizimle iletişime geçtiğinizde sağlanan adınız, iletişim bilgileriniz ve ödeme bilgileriniz gibi kişisel bilgiler.

– Web sitemizi ziyaret ettiğinizde otomatik olarak toplanan tarayıcı türü, IP adresi ve cihaz bilgileri gibi kişisel olmayan bilgiler.

KİŞİSEL verilerin İŞLENMESİNİN AMACI

BTB Tours tarafından müşteriler, çalışanlar, potansiyel müşteriler, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçiler gibi farklı taraflardan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri bilgileri, işlem bilgileri, güvenlik bilgileri, yasal ve uygunluk bilgileri ile pazarlama ve satış bilgileri gibi kategorilerde kişisel veriler toplanabilir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için toplanır:

– Size şirketten ürün ve hizmetler sunmak, size karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kayıt ve belgeler düzenlemek, bilgi saklama, raporlama ve vergi yükümlülüklerinin yanı sıra yerel ve uluslararası yasalar kapsamındaki diğer yükümlülüklere uymak.

– Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için satış ve pazarlama amacıyla size kişiselleştirilmiş reklamlar, kampanyalar, avantajlar ve diğer hizmetler sunmak.

– Muhasebe, denetim, faturalandırma, tahsilatlar, BT sistemleri, web sitesi barındırma, veri depolama, iş sürekliliği, kayıt tutma, belge yönetimi ve yazdırma ile ilgili dahili politika ve prosedürlere uygunluk dahil olmak üzere altyapımızı ve iş operasyonlarımızı yönetmekteyiz.

-BT gereksinimleri, sistem yapısı, BT destek hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve bu hizmet ve ürünlerle ilgili gerekli bilgileri size sağlamak için sizinle iletişim kurmak

-Satış ve pazarlama faaliyetlerinin istatistiksel analizi.

– Seyahat hizmetleri için rezervasyon ve ödeme işlemleri.

– Rezervasyonlarınız, güncellemeleriniz ve promosyonlarınız hakkında sizinle iletişim kurun. Geri bildiriminize ve etkileşiminize dayanarak web sitemizi ve hizmetimizi geliştirmemize yardımcı olun.

Müşteri memnuniyetini ölçmek ve artırmak, şikayet yönetimi, yeni hizmet ve ürünlerle ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun bildiriminizi almak, ürünler, hizmetler, şikayetler, talepler hakkında sizi bilgilendirmek.

– Sipariş almak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ürün ve hizmet önermek, çevrimiçi davranışsal reklamcılık, pazarlama, müşteri yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, kontrol, tanıtım, analiz, ilgi alanlarının belirlenmesi, puanlama, profil oluşturma, pazarlama, satış, reklamcılık.

– BTB Tours ana sözleşmesinde açıklanan faaliyetleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde size sunulacak her türlü ürün ve hizmet için kullanılacak karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri. Kişisel bilgileriniz BTB tours’ ta işlenmeye tabi olarak,

-Sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve BTB tours  kullanımına ilişkin tabi olduğu yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla resmî kurumlar tarafından belirlenen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak. BTB Turlarında ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda finansal, iletişim, pazarlama araştırması, sosyal sorumluluk, satın alma (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçeleme, sözleşme) ve iç sistem ve uygulama işlemlerinin yanı sıra yasal işlemlerin yönetilmesi. Bunlara kara para aklama, terörle mücadele ve diğer geçerli yasalar dahildir. Kişisel veriler, amaç koşullarına ve yürürlükteki yasalara (ikamet edilen ülke dışındakiler dahil) uygun olarak işlenir.

– Seyahat rezervasyonlarınızı yerine getirmek için bilgilerinizi Bankalar, oteller, havayolları ve tur operatörleri gibi güvenilir ortaklarla paylaşabiliriz.

– Kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla üçüncü taraflara satmıyoruz veya kiralamıyoruz.

VERİ GÜVENLİĞİ:

– Kişisel bilgilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmediğinden, açıklanmadığından veya değiştirilmediğinden emin olmak için güvenlik önlemleri alıyoruz.

– Sağladığınız ödeme bilgileri şifrelenir ve güvenilir ödeme ağ geçitleri aracılığıyla güvenli bir şekilde işlenir. KVK kuralları gereğince Bilgileriniz tarafımızca saklanması zorunlu gerekli alan ve kısıtlı  Görünürlük  kapsamında güvenle arşivlenmektedir.

 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİME VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak toplanan kişisel verileriniz:

– BTB Tours iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar

– Yasal çerçevede mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya resmi kurum ve kuruluşlar

– Yasal olarak yetkilendirilmiş kamu kurumları, idari makamlar, yasal makamlar

– BTB Tours’un yurt içi ve yurt dışı iştirakleri

– Ürün/hizmet karşılaştırma analizi, değerlendirme reklam ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için hizmet aldığımız gerçek veya tüzel kişiler, program ortakları kurum ve kuruluşlar anlaşmalı olduğumuz kurumlar, ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları çerçevesinde müşterilerimize mesaj göndermek.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI İÇİN YÖNTEM VE YASAL DAYANAKLAR

BTB Tours genel merkezinden, anlaşmalı web siteleri üzerinden yapılan başvurulardan ve destek hizmeti veren/alan diğer kurumlardan kişisel verileriniz. Ayrıca herhangi bir mevzuat veya sözleşme kapsamında işlem yapan gerçek ve/veya tüzel kişilerden, web sitemizden, mobil uygulamamızdan, çağrı merkezlerinden, sosyal medya hesaplarından ve ileride kurulabilecek/kurulabilecek diğer kanallardan da tedarik  edilir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, BTB tours tarafından yasal mevzuat çerçevesinde toplanır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKKI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınızla ilgili taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle iletmeniz halinde, BTB Tours talebinizi, talebin niteliğine bağlı olarak mümkün olan en kısa sürede ve en fazla otuz gün içinde işleme koyacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

Kişisel veriler işlenmişse bilgi isteme,

Veri işlemenin amacını ve amacına göre kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında paylaşıldığı üçüncü kişileri tanımak,

Eksik veya yanlış işlem yapılması halinde kişisel verilerin düzeltilmesini talep etmek ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verileri alan üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek,

İlgili mevzuata uygun olarak işlenmesine rağmen, işleme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini talep etmek ve işlemlerin üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etmek.

Verileri yalnızca otomatik sistemler aracılığıyla kayıt ediyorsanız ,analiz ederek kendinize zarar verebilecek sonuçlar oluşturmadığından emin olunuz.

Kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımından zarar görmesi halinde tazminat hakkına sahiptir.

Bizimle iletişime geçerek kişisel bilgileri güncelleyin veya silin.

İstediğiniz zaman ,talep edebilir ve iletişim kısıtlaması talep edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma talebinizi ilgili mevzuat çerçevesinde taahhütlü e-posta adresini, güvenli elektronik imzayı, mobil imzayı veya e-posta adresini yazarak veya kullanarak iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi hakkında bilgi verilecek ve diğer aile üyeleri veya üçüncü şahıslar hakkında bilgi almak mümkün olmayacaktır. BTB Tours, yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvurunuzda aşağıdaki bilgileri eklemeniz gerekir:

adınız, soyadınız ve imzanız (başvuru yazılı olarak yapılmışsa)

kimlik numaranız veya pasaport numaranız

bildirimler için konut veya işyeri adresiniz

e-posta adresiniz ve telefon ve faks numaralarınız (varsa)

isteğinizin konusu

Konuyla ilgili bilgi ve belgeleri (varsa) ve diğer ilgili verileri eklemeniz zorunludur. Gerekli belgeleri ekleyerek başvurularınızı veri sorumlusu BTB Tours’a yazılı olarak gönderebilirsiniz.

Başvurularınızı aşağıdaki adrese e-posta ile yapabilirsiniz: btb.world@btbtours.com adres.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine imkan verecek bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde tarafımıza sunulması gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler sağlanmadığı takdirde BTB Tours tarafından sizin adınıza yürütülen soruşturmaların tam ve doğru bir şekilde yürütülmesinde sorunlar yaşanabilir. Bu durumda BTB Tours yasal hakkını saklı tutar. Bu nedenle lütfen talebinizin gereklerine göre talep edilen bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere başvurunuzu eksiksiz olarak gönderin.